Akredytacje

Szanowni Państwo,
jeśli chcą Państwo otrzymać akredytację na Life Festival Oświęcim 2013 zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia akredytacyjne będą przyjmowane do 31 maja 2013 roku. Potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego otrzymają Państwo drogą elektroniczną na adres podany w formularzu, najpóźniej do 12 czerwca 2013 roku. Wszyscy z Państwa, którzy otrzymają informację o przyznaniu akredytacji wraz z nią uzyskają szczegółowe informacje na temat sposobu i terminu jej odbioru.

W celu uzyskania akredytacji niezbędne jest przesłanie wraz z wypełnionym formularzem akredytacyjnym oraz aktualnym zdjęciem, potwierdzenia zgłoszenia z ramienia redakcji/agencji w formie skanu z nazwą medium, danymi personalnymi przedstawiciela redakcji/agencji oraz podpisem i nazwiskiem redaktora naczelnego/dyrektora agencji na adres mailowy: diana.lilien@peacefestival.pl


Formularz zgłoszeniowy (Format PDF)
Regulamin


Formularze akredytacyjne nie zawierające zgłoszenia z ramienia redakcji nie będą rozpatrywane.