News

LFO walczy o prawa człowieka

Środa, 05 czerwca 2013 (13:59)

LFO walczy o prawa człowieka

Life Festival Oświęcim to nie tylko muzyka, ale również ważne, pokojowe przesłanie, które niesie on ze sobą. Co roku w ramach festiwalu odbywa się cykl wydarzeń edukacyjnych.

W tym roku przeprowadzone będą dwie kampanie Amnesty International, organizacji współpracującej z Life Festival Oświęcim od samego początku:

„Tajne więzienia CIA w Polsce – uwolnij prawdę!” - Kampania koncentruje się na sprawie istnienia w Polsce tajnych ośrodków CIA w latach 2002-2003, w których nielegalnie przetrzymywano i torturowano osoby podejrzane o przynależność do organizacji terrorystycznych. Zbierane będą podpisy pod petycją nawołującą do ujawnienia prawdy i rozliczenia tej sprawy.

„Prawa człowieka TERAZ! Prawa Romów TUTAJ!”. - Wolontariusze zbiorą podpisy pod petycją w sprawie wysiedlenia społeczności romskiej z miasta Kluż-Napoka w Rumunii. Temat naruszania praw Romów w Europie stanowi niezmiernie ważny problem. Przymusowe wysiedlenia, segregacja dzieci w szkołach, ataki rasistowskie – to wszystko dzieje się w Unii Europejskiej, szczycącej się poszanowaniem wolności i różnorodności.

W programie LFO2013 znajdą się również:

„Jestem stąd. Polska wielu narodów” - Wystawa poświęcona jest historii, kulturze oraz dniu dzisiejszemu mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. Jej twórcami są Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie

„Prawa człowieka w sztuce plakatu” - Warsztaty zorganizowane przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży . Zajęcia, składające się z części wykładowej oraz warsztatowej, opierają się na pracy z współczesnym plakatem społeczno-politycznym, autorstwa plakacistów pochodzących z różnych krajów świata.