Kampania Tajne więzienia CIA w Polsce – uwolnij prawdę!

Kampania Tajne więzienia CIA w Polsce – uwolnij prawdę!

„Tajne więzienia CIA w Polsce – uwolnij prawdę!” to akcja przeprowadzana podczas tegorocznego festiwalu we współpracy z Amnesty International. Kampania koncentruje się na sprawie istnienia w Polsce tajnych ośrodków CIA w latach 2002-2003, w których nielegalnie przetrzymywano i torturowano osoby podejrzane o przynależność do organizacji terrorystycznych. Tylko nacisk społeczny może wymóc na polskich władzach rozliczenie tej sprawy i przeprowadzenie przejrzystego i efektywnego śledztwa. Tortury są niedopuszczalne w jakichkolwiek okolicznościach – to musi być jasny sygnał płynący od władz. Zbierane będą podpisy pod petycją nawołującą do ujawnienia prawdy i rozliczenia tej sprawy.